Охорона здоров`я

Публічні кошти лікарень, поліклінік та інших закладів охорони здоров’я

Лікарні та поліклініки

2015

0 грн

Департамент охорони здоров’я

2015

0 грн

Інші видатки

2015

0 грн